Yttrandefrihetsfundamentalism

Demokrati är inte perfekt. Demokrati är vad som verkar fungera av de styrande former som finns idag. Men jag tror att demokratin kan ständigt förbättras med hjälp av ett fritt flöde av information. Därför bör information i sig vara "helig" och ingen bör kunna förbjuda någon annan att sprida information. Inte heller förbjuda någon annan att ta emot en viss information. Om informationen är obekväm och smärtsam för en individ eller grupp så är det priset vi får betala för att ständigt förbättrad demokrati.
Den enda formen av censur jag tycker bör få existera är mottagarens egna val att inte ta emot information. Man bör (som individ) kunna filtrera information från en viss grupp eller person och, så långt det går, information av en viss typ. Skulle man av misstag få oönskad information så är det som sagt ett pris man får betala.